contact

Heeft u een vraag voor De Persgroep Publishing, bijvoorbeeld over uw abonnement, of voor marketing, of voor de redactie, of andere? Vul dan onderstaand formulier in.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door De Persgroep Publishing nv, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem, KBO 0403.506.340 (verwerkingsverantwoordelijke) in het kader van customer service. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden louter verwerkt voor de afhandeling van uw vraag. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. U kan uw recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen, en de DPO bereiken via privacy@persgroep.be. U kan 
tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen. Voor meer info, surf naar https://www.persgroep.be/nl/privacy/